Scholengemeenschap Bruno3

Logo frontpage2

De scholengemeenschap Brussel-Noord - afgekort BruNo 
wordt gevormd door drie schoolbesturen waarvan zes scholen nauw samenwerken.

De drie schoolbesturen zijn :

vzw KOBN  Katholiek Onderwijs Brussel-Noord  Info
vzw OZCS West-Brabant  Onderwijsinstellingen van de Zusters van de Christelijke Scholen  Info
vzw SINT-LUKAS  Sint-Lukas  Info