Logo frontpage2

De scholengemeenschap Brussel-Noord - afgekort BruNo
wordt gevormd door drie schoolbesturen waarvan zes scholen nauw samenwerken.

De drie schoolbesturen zijn :

vzw KOBN  Katholiek Onderwijs Brussel-Noord  Info

vzw OZCS West-Brabant

Onderwijsinstellingen vd Zusters van de Christelijke Scholen  Info
vzw SINT-LUKAS  Sint-Lukas  Info